Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu Zobrazit větší

Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Nové

Tento sborník přináší příspěvky ze semináře a konference, které v Praze v roce 2014 pořádala Ekumenická akademie s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Seminář pod názvem Klima a politika: situace v České republice se konal 30. října 2014 v Českém svazu vědeckotechnických společností. Konference se uskutečnila 8. prosince 2014 v Akademickém konferenčním centru a její název zněl Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu. 

Více informací

0,00 Kč

Přidat na seznam přání

Platba
Platba

Více informací

Tento sborník přináší příspěvky ze semináře a konference, které v Praze v roce 2014 pořádala Ekumenická akademie s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Seminář pod názvem Klima a politika: situace v České republice se konal 30. října 2014 v Českém svazu vědeckotechnických společností. Konference se uskutečnila 8. prosince 2014 v Akademickém konferenčním centru a její název zněl Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu.

Nedá se říci, že by informací a debat o otázkách změny klimatu nebo i širší ekologické tématice bylo u nás málo. Environmentální organizace, akademická sféra, média i politika reagují na stále zřetelnější ohrožení, která přináší excesívní a bezohledné využívání přírodních zdrojů. Vždyť lidský vliv na přírodní prostředí dosahuje nejen globálních rozměrů, ale má už povahu geologické epochy, kterou ekolog Eugene Stoermer nazval antropocén. Jsou to změny, které lze jen velmi obtížně ignorovat. Ale i přes dostatek možností získat relevantní informace, jsou snahy o nápravu velmi nedostatečné. Je tedy třeba mluvit i o tom, proč tomu tak je a jak to změnit.

Příspěvky tohoto sborníku zahrnují celou škálu přístupů. Najdeme tu základní informace o mechanismech a dopadech klimatické změny (Kloz, Jakl), popis zásadní změny energetické politiky v Německu (Šimoník) i žádoucích zásad všech budoucích energetických politik (Smrž). Nad možnostmi vědců a vědkyň ovlivnit politická rozhodování se zamýšlí Alice Dvorská. Význam veřejné debaty o klimatické změně ukazuje příspěvek Barbory Urbanové. Cesty k prosazení potřebných změn přibližuje koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech (Mikeska), stejně jako zpráva o občanských aktivitách proti rozšiřování těžby hnědého uhlí (Neumannová).

Někteří z autorů zdůrazňují nutnost zásadní civilizační změny (Smrž, Prokeš, Šmajs), která bude znamenat radikální obrat ve způsobech produkce a spotře- by, ať už k němu dojde řízeným způsobem nebo v důsledku kolapsu. Milan Smrž, který jinak s oblibou píše o technologických možnostech obnovitelných zdrojů energie, uvádí: “Bylo by třeba snížit spotřebu o 90 %, aby Německo žilo udržitelným způsobem. V tom nám žádná technologie nepomůže.“ Čelíme skutečně zásadní výzvě politické, ekonomické i hodnotové. Filosof J. Šmajs vidí nezbytnou změnu v uznání práv Země, jak je definuje jeho originální návrh Ústavy Země, a v novém sebepochopení člověka jako součásti přírody.

Účastníci semináře a konference si jistě vybaví inspirující a motivující atmosféru, která při setkání panovala. Doufejme, že i pro čtenáře bude tento svazek povzbuzením při práci na úkolu, který by nás všechny měl spojovat. 

Jiří Silný

Recenze

No customer comments for the moment.

Napsat recenzi

Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu

Tento sborník přináší příspěvky ze semináře a konference, které v Praze v roce 2014 pořádala Ekumenická akademie s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Seminář pod názvem Klima a politika: situace v České republice se konal 30. října 2014 v Českém svazu vědeckotechnických společností. Konference se uskutečnila 8. prosince 2014 v Akademickém konferenčním centru a její název zněl Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu. 

Napsat recenzi