Jak se ke knihám dostat

Existuje více možností. Nejjednodušší z nich je objednat si produkty přes ikonky a tlačítka, jež vás skrze vlastní profil dovedou až ke zdárnému použití ppl služby. Nebo si knihu můžete sami přijít vyzvednout do našeho skladu, který se nachází na Bořivojově ulici 74 na Praze 3. Po krátké domluvě a bez zbytečných výdajů za dopravní společnosti se s Vámi rádi setkáme a nabídneme všechny knihy s 5% slevou.

Dodací lhůta

Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné. Běžná délka dodací lhůty u vlastních výrobků je 1-3 dny. U obchodního zboží se dodací lhůta řídí dodacími podmínkami jiného výrobce, za jejich dodržování nepřebírá prodávající odpovědnost.

Jako závazné mohou být sjednány dodací lhůty písemně v nabídce nebo potvrzené objednávce pro konkrétní obchodní případ.

Dodací lhůta se pak prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno zboží dodat z důvodu zásahu tzv. vyšší moci (např. živelní pohromy), mimořádných nebo nepředpokládaných událostí (např. teroristické a jiné násilné trestné činnosti, stávky ve výrobním závodě nebo stávky dopravců), nejvíce však o jeden měsíc. Toto platí také pro prodávajícím nezaviněné ztížení obstarání surovin. Po tuto dobu se neuplatňují sankce sjednané pro případ prodlení s dodáním zboží. Prodávající je povinen neprodleně seznámit kupujícího s nastalými skutečnostmi. Další realizace kupní smlouvy je věcí aktuální dohody smluvních stran.